Pavlína Mladá

Pavlína je mladá pozitivní slečna, která studuje jazykové gymnázium. Jazykům se však plánuje věnovat až v budoucnosti. Teď především ráda tráví čas s přáteli, cestuje, tančí a čte. Tanec bere s nadhledem a možná právě proto získala druhé místo jako sólistka v kategorii 16 až 20 let.

Jak ses, Pájo, dostala s orientálním tancem až sem?

„K orientálnímu tanci jsem se dostala v roce 2006 víceméně náhodou, když jsem začala nadšeně chodit s penízkovým šátkem okolo boků na svůj první kurz. Trochu dál jsem se dostala až na kurzech Sahar, u které tančím od roku 2010.“

Jak ses dozvěděla o soutěži? Proč ses přihlásila?

„Přihlásila jsem se napůl kvůli zvědavosti, chtěla jsem vědět, jak na tom vlastně jsem. A napůl na nátlak mé lektorky. To myslím v dobrém, protože kdyby mě nepřesvědčila, třeba bych se nepřihlásila, a to by mě teď mrzelo).“

Připravovala ses na soutěž hodně?

„No popravdě řečeno, skoro vůbec. Týden před soutěží jsem si vybrala vlastní písničku a dva dny před soutěží jsem začala vymýšlet choreografii pro finále. Některé části jsem pak musela improvizovat, protože jsem to nestihla celé domyslet. A bylo to dost vidět. Aspoň vím, že příště musím začít dřív.“

Jak jsi celou soutěž prožívala a jaké jsou tvoje pocity po soutěži?

„Právě kvůli nedomyšlenosti choreografie jsem vůbec nepočítala, že bych se mohla umístit. Protože jsem během tancování hodně zmatkovala, a nevím, jak moc to bylo vidět navenek, ale vnitřně jsem se necítila dobře a vím, že jsem mohla předvést o hodně lepší výkon. O to větší radost jsem pak měla, když jsem vyhrála druhé místo.“

Hvězda Orientu podporuje o.s. Kočičí naděje. Myslíš, že tanec může přispět na dobrou věc?

„Určitě ano. V občanském sdružení Kočičí naděje se aktivně podílí moje maminka a u nás doma se momentálně léčí 3 kočičky z této organizace. Nehledě na to máme 4 další svoje kočky.“

Jaké jsou Tvé další plány do budoucna?

„Rozhodně nechci usnout na vavřínech. Mým snem je tancovat celý život, a alespoň jednou být součástí nějakého tanečního světového projektu, např. Bellydance Evolution.

Co PÁJA vzkazuje Vám ostatním:

„Chci vzkázat všem tanečnicím, ať se nebojí a určitě se příští rok přihlásí, protože tím nic nemůžou ztratit.“