PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE 2019

SOBOTA 2.2.

SOBOTA 2.2. 2019 – tančí dívky do 18 let v těchto kategoriích:

   10.00 zahájení dopolední soutěže - sólistky nástup

Sóla – choreografie

A. kategorie do 9 let
B. kategorie 9 - 11 let
C. kategorie 11 - 14 let
                    D. kategorie 15 – 17 let
/do věku 18/
přestávka

Skupiny - choreografie
II. kategorie od 9 do 12 let

Orient fusion - sóla
kategorie pouze 11 a více let 


slavnostní vyhlášení vítězek sólistek

14.00  start odpolední soutěže - nástup kategorií:

Sóla – bollywood a indický tanec
 
 bez dalšího rozdělení kategorií

Dua a tria
II. kategorie 13 a více let

bez dalšího rozdělení kategorií

přestávka

Skupiny - choreografie
I. kategorie do 9 let /včetně/
bez dalšího rozdělení kategorií

Dua a tria
I. kategorie do 12 let
přestávka

Skupiny - choreografie
III. kategorie nad 13 let

Folklór - sóla
 kategorie 
pouze 12 a více let 

 vyhlášení výsledků odpolední soutěže průběžně a na konci dne

18:00 plánované ukončení soutěže / Změna harmonogramu vyhrazena!!


NEDĚLE 3.2.

NEDĚLE 3.2. 2019 – soutěží tanečnice od 18 let v těchto kategoriích:

10.00 zahájení dopolední soutěže - sólistky nástup

Sóla – klasika:

I. kategorie 18 - 25 let
II. kategorie 26 - 35 let
III. kategorie 36 - 50 let
IV. kategorie nad 50 let

přestávka

PROFI:

VI. kategorie profi sóla - vlastní choreografie /1. kolo
VI. kategorie profi sóla - tarab /2.kolo

pak slavnostní vyhlášení vítězek sólistek

14.00  start odpolední soutěže - nástup kategorií:

Rodinná dua a tria
bez dalšího rozdělení kategorií

Skupiny
bez rozdělení kategorií dle stylu
přestávka

Dua a tria /kurzistky/
bez rozdělení kategorií dle stylu

Sóla – bollywood a indický tanec
 
 bez dalšího rozdělení kategorií

Skupiny /kurzistky/
bez rozdělení kategorií dle stylu

přestávka

Dua a tria 
bez rozdělení kategorií dle stylu

Sóla - orient fusion
bez rozdělení kategorií

přestávka

 vyhlášení výsledků odpolední soutěže průběžně a na konci dne
18:30 plánované ukončení soutěže / Změna harmonogramu vyhrazena!!