PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE 2017:

programem soutěže provází tanečnice a lektorka Sahar Dana Minaříková

SOBOTA 18.2.

SOBOTA 18.2. 2017 – tančí dívky do 18 let v těchto kategoriích:

   10.00 zahájení dopolední soutěže - sólistky nástup

Sóla – choreografie
A. kategorie do 7 let včetně
B. kategorie 8 - 10 let
C. kategorie 11 - 14 let
D. kategorie 15 – 18 let

slavnostní vyhlášení vítězek A+B
-----polední přestávka----
slavnostní vyhlášení vítězek C+D
14.00  start odpolední soutěže:

Dua a tria
I. kategorie do 12 let

Orient fusion - sóla
kategorie pouze 12 a více let 

Skupiny - choreografie
I. kategorie do 8 let

přestávka, profesionální vystoupení

Skupiny - choreografie
II. kategorie od 9 do 12 let

Skupiny - choreografie
III. kategorie nad 12 let

Folklór - sóla
 kategorie 
pouze 12 a více let 

Dua a tria
II. kategorie 12 a více let

přestávka, profesionální vystoupení
 vyhlášení výsledků odpolední soutěže


18:00 plánované ukončení soutěže / Změna harmonogramu vyhrazena!!


NEDĚLE 19.2.

NEDĚLE 19.2. 2017 – soutěží tanečnice od 18 let v těchto kategoriích:

10.00 zahájení dopolední soutěže - sólistky nástup

Sóla - kurzistky:
I. a II. kategorie 20 - 35 let

Sóla – choreografie:

I. kategorie 18 - 25 let
II. kategorie 26 - 35 let
III. kategorie 36 - 50 let
IV. kategorie nad 50 let

VI. kategorie profi – choreografie RS /1. kolo
VI. kategorie profi - folklór /2.kolo

----polední přestávka----

slavnostní vyhlášení vítězek
14.00  start odpolední soutěže:

Sóla – bollywood a indický tanec
 
bez rozdělení kategorií

Rodinná dua a tria
bez rozdělení kategorií

Skupiny (4 a více tanečnic)
bez rozdělení kategorií

Folklór - sóla
                                                      bez rozdělení kategorií                                                                   přestávka/ profesionální vystoupení 

Kurzistky (4 a více tanečnic)
bez rozdělení kategorií

Sóla – orient fusion
bez rozdělení kategorií

přestávka/ profesionální vystoupení

Dua a tria
bez rozdělení kategorií

vyhlášení výsledků odpolední soutěže

18:00 plánované ukončení soutěže / Změna harmonogramu vyhrazena!!