HARMONOGRAM SOUTĚŽE 2018 

SOBOTA 17.2.

SOBOTA 17.2. 2018 – tančí dívky do 18 let v těchto kategoriích:

   10.00 zahájení dopolední soutěže - sólistky nástup

Sóla – choreografie

B. kategorie 8 - 10 let
C. kategorie 11 - 14 let
                    D. kategorie 15 – 17 let
/do věku 18/
přestávka

Dua a tria
I. kategorie do 12 let

slavnostní vyhlášení vítězek sólistek

14.00  start odpolední soutěže - nástup skupin:

Skupiny - choreografie
II. kategorie od 9 do 12 let

Orient fusion - sóla
kategorie pouze 12 a více let 

Skupiny - choreografie
I. kategorie do 8 let /včetně/
přestávka

Folklór - sóla
 kategorie 
pouze 12 a více let 

Skupiny - choreografie
III. kategorie nad 12 let

Dua a tria
II. kategorie 12 a více let

 
přestávka
 vyhlášení výsledků odpolední soutěže průběžně a na konci dne

18:30 plánované ukončení soutěže / Změna harmonogramu vyhrazena!!


NEDĚLE 18.2.

NEDĚLE 18.2. 2018 – soutěží tanečnice od 18 let v těchto kategoriích:

10.00 zahájení dopolední soutěže - sólistky nástup

Sóla - kurzistky:
bez dalšího rozdělení kategorií

Sóla – choreografie:

I. kategorie 18 - 25 let
II. kategorie 26 - 35 let
III. kategorie 36 - 50 let
IV. kategorie nad 50 let

přestávka

Rodinná dua a tria
bez dalšího rozdělení kategorií

pak slavnostní vyhlášení vítězek sólistek

14.00  start odpolední soutěže - nástup sólistek:

Sóla – TANEC NA ŽIVOU HUDBU:
bez dalšího rozdělení kategorií

Dua a tria (kurzistky)
bez dalšího rozdělení kategorií

Sóla – bollywood a indický tanec
 
 bez dalšího rozdělení kategorií
přestávka

PROFI:

VI. kategorie profi sóla - choreografie RS /1. kolo
VI. kategorie profi sóla - improvizace na živou hudbu /2.kolo

Skupiny (4 a více tanečnic)
bez dalšího rozdělení kategorií

Sóla – orient fusion
bez rozdělení kategorií

přestávka

Skupiny kurzistky (4 a více tanečnic)
bez rozdělení kategorií

Sóla – folklór
bez dalšího rozdělení kategorií 

Dua a tria
bez rozdělení kategorií
přestávka

 vyhlášení výsledků odpolední soutěže průběžně a na konci dne

18:30 plánované ukončení soutěže / Změna harmonogramu vyhrazena!!